Rodokmeny Kašpar

Jak začít

Nejdříve je potřeba si ujasnit rozsah práce a domluvit se na případném finančním limitu.
Máte doma nějaké staré dokumenty? Rodné listy, domovské listy a podobné doklady? Vše se bude hodit. Zavzpomínejte na rodinné historky a příběhy, zkuste je napsat na papír. Obraťte se na nejstarší členy rodiny, zda by Vám nesvěřili nějaké vzpomínky či příběhy, které by přinesly stěžejní informace pro zahájení bádání. Zkuste na papír do rodinného stromu nakreslit všechno to, co víte (začněte u sebe a postupujte k rodičům a prarodičům). Nejdůležitější jsou data narození, sňatků či úmrtí a místa těchto událostí. Pokud znáte data pouze přibližná z vyprávění Vaší rodiny, napište i ta.


Rodný list
Rodný list
Domovský list
Domovský list


Plná moc:
Pokud se z Vašich dokumentů nedostaneme za hranici 100 let, je potřeba sepsat plnou moc. České zákony totiž neumožňují nahlížet do matričních záznamů narozených a mladších 100 let osobám mimo příbuzenstvo hledaného.

Nakonec mě stačí jen kontaktovat a můžeme začít hledat …